Stacks Image 28838
Stacks Image 28841
Stacks Image 28844
Stacks Image 28846
idiomes
educacio_emocional
noves_tecnologies
treball_collaboratiu
innovacio_educativa
internacionalitat
idiomes
educacio_emocional
noves_tecnologies
treball_collaboratiu
innovacio_educativa
internacionalitat
Stacks Image 19377
Stacks Image 19381
Login
Password
homelink
aula
cambridge
+34 93 555 67 17
+34 93 555 22 96

Login
Password
escuela_de_idiomas
cambridge
cambridge
 • Panoramica de la escuela Laie
 • Escuela Hamelin
 • Graduacion Bachillerato
 • Trabajando UCMAS en la escuela
 • Practicando deporte en el Laie
 • Doman el la escuela Hamelin
 • Esxcursiones y actividades Hamelin
cambridge
cambridge
cambridge
cambridge

Contacte i xarxes socials

Certificacions

Certificat ISO
Escola Verda
Certificat IQnet
Ronda 8 de Març   178-180
Montgat 08390
T:
935556717
Fax: 935552298
E-mail: laie@escolessas.com

{"result":"fail", "msg":"Oops! Ha hagut un error(001)"}
Contacte
Logos grup SAS
Nom
email
Tema
Missatge
Formació en Valors
Logos grup SAS
Per a incorporar-se amb èxit en el món que ens envolta, no només es necessita una bona formació acadèmica, per això ens esforcem per formar a la persona de manera integral, centrant-nos en els següents aspectes essencials:

Formació de la personalitat
Respectant sempre la manera de ser de cadascú, a l’escola treballem per a que els nostres alumnes:

 • Tinguin hàbits i valors amb criteris oberts, crítics i tolerants.
 • Aprenguin a respectar les normes generals establertes amb autodisciplina i coneixement de les mateixes.
 • Siguin constants en l’esforç.
 • Siguin capaços de treballar dins d’un equip.
 • Sàpiguen equilibrar les necessitats del treball amb les de l’oci.

Formació social
La nostra fita social és la formació de persones amb responsabilitat cívica, laboral i política.

 • Creiem en una societat multicultural en la que els conflictes socials es puguin solucionar per la via del diàleg.
 • Impartim una educació ambiental per a crear els hàbits necessaris per respectar la natura i transmetre aquest respecte a les generacions futures.
 • Creiem que la voluntat de servei als altres és el motor que ha de moure als nostres alumnes per a realitzar-se como a persona i poder evolucionar en tots els sentits.

Nivell Acadèmic
Logos Grup SAS
Treballem per a que els nostres alumnes facin realitat el futur professional que desitgen. La nostra metodologia es basa en que els nostres alumnes:

 • Adquireixin les habilitats necessàries per arribar al coneixement.
 • Adquireixin les habilitats necessàries per a transmetre el coneixement.
 • Comprenguin la importància de les teories i les tècniques de les diferents àrees raonant-les i practicant-les.
 • Assumeixin com a elements instrumentals les àrees de llengua i matemàtiques.

Per a portar a terme els nostres objectius acadèmics, és necessari:

 • Despertar en l’alumne l’interès pel coneixement.
 • El rigor acadèmic.
 • L’ètica i l’honestedat de tota la comunitat educativa.
 • L’exigència formal.
 • L’alt nivell de continguts.
 • L’actualizació constant de recursos humans i materials.

El nostre sistema d’avaluació pretén:

 • Crear un hàbit de treball constant.
 • Determinar l’evolució de l’alumne i participar en la seva millora continua.
 • Informar a l’alumne i a les famílies de l’evolució real de l’alumne en quant a coneixements i habilitats.

Des de molt aviat treballem per a que els nostres alumnes coneguin la realitat acadèmica i professional del món en el que vivim, per això:

 • Fomentem el tracte personalitzat dels nostres alumnes.
 • Promovem la realització de visites, conferències, seminaris impartits per especialistes...
 • Informem de les infinites possibilitats de continuïtat acadèmica i laboral a nivell internacional.

Idiomes
Logos Grup SAS
Des dels seus inicis la nostra Escola s’ha caracteritzat per la seva condició de trilingüe. La plasticitat cerebral dels nens fa que, sense esforç i ràpidament, aquests adquireixin noves llengües i les interioritzin como a pròpies.

La correcta expressió oral i escrita en diferents idiomes permetrà a que nostres alumnes puguin continuar avançant en els seus estudis sense cap obstacle i que, en un futur, puguin manifestar professionalment totes les seves idees en qualsevol lloc del món. Aquest és el motiu per el que l’estudi dels idiomes constitueix un dels pilars de la nostra Escola.

La nostra formació es realitza íntegrament d’una manera trilingüe, utilitzant com a llengües vehiculars:

 • Anglès
 • Castellà
 • Català

Como a llengua estrangera s’incorpora també des del primer curs de primària una quarta llengua a escollir entre:

 • Alemany
 • Xinès mandarí
 • Francès

Stacks Image 30025
Sra. P. Sas Presidenta
Stacks Image 30103
Sra. Sònia Sas Directora General
Extraescolars
Logos Grup SAS
Escola d’esports
Integra totes les activitats esportives que els nostres alumnes poden fer a l’escola, formant part dels equips que la representen en les competicions inter-escolars.

 • Fútbol sala (en diverses categories segons l’edat)
 • Voleibol (en diverses categories segons l’edat)
 • Basquet (en diverses categories segons l’edat)
 • Multiesport (per a nens de 3 a 5 anys)
 • Rugby
 • Skateboarding
 • Esgrima

 • Tenis (iniciació)
 • Taekwondo (iniciació)
 • Gimnàstica rítmica
 • Patinatge artístic sobre rodes
 • Capoeira

Escola de Música
Ofereix la oportunitat d’iniciar-se i evolucionar en l’aprenentatge individual de gran varietat d’instruments. Es potencia l’agrupació instrumental a través de les classes col·lectives que s’ofereixen els dissabtes pel matí.

 • Sensibilització musical
 • Piano
 • Guitarra (clàsica y eléctrica)
 • Ukelele
 • Violí
 • Tombó

 • Violoncel
 • Saxo
 • Bateria
 • Little Band
 • Big Band

Escola de dansa
Integra totes les disciplines relacionades amb la dansa

 • Dansa clàssica
 • Dansa creativa
 • Dansa Jazz

 • Hip-Hop
 • Claqué

Escola d’Idiomes
 • Francès
 • Alemany
 • Xinès

 • Italià

Lúdico Artístiques
 • Multiactivitat
 • Art Attack
 • Dibuix i pintura
 • Cuina
 • Fotografia
 • Lego education

 • Little Artists
 • Kapla
 • Teatre
 • Circ
 • Robótica
 • Debat competitiu

Activitats de reforç
Estan dirigides a cicle superior de primària i secundària

 • Reforç d’anglès
 • Reforç de matemàtiques
 • Reforç de català
 • Reforç de castellà
 • Kumon

Activitats per als més petits
Dirigides a nens de 3-4 anys

 • Sensibilització musical
 • Conta-contes

Stacks Image 17211
Educació emocional i valors
Educació emocional
Un equilibri emocional i una educació en valors continua, fa dels nostres fills persones de bé, capaços de comprendre els altres i a la societat que els envolta, adquirint una seguretat en si mateixos que els permetrà una realització personal completa.

A l'educació infantil, treballem les emocions centrant-nos en aquesta etapa, en el reconeixement de les pròpies, per després ser capaços de poder reconèixer-les en els altres i, d’aquesta manera, fomentar l'empatia i l'assertivitat. Una bona feina dels valors en edats primerenques ens assegura que els nostres fills creixin com a persones de bé, amb una autoestima sana, i segurs i satisfets de si mateixos, el que constitueix la base de la felicitat.

Els valors:
El foment dels valors és present a la nostra escola de manera transversal, sent una peça clau del nostre sistema d'ensenyament. Treballem perquè els nostres alumnes siguin capaços de comprendre els altres i a la societat que els envolta, adquirint una seguretat en si mateixos que els permetrà una completa realització personal:

 • Tot i que els valors es treballen de manera transversal en totes les matèries i en tots els nivells, a partir de primària i secundària apareixen assignatures de com "Valors" o "Contes per pensar", on es crea un espai de reflexió i debat sobre diferents temes.
 • Tant a primària com a secundària, es fa una assemblea cada setmana on es treballen els valors del diàleg, el pacte i el consens.
 • A primària, es treballa el valor de la responsabilitat a través dels càrrecs de classe i de les comissions.
 • A secundària, la implicació i el compromís s’exerciten a través de la seva participació en els diferents clubs que ells proposen (l'Escola els ofereix els espais i la supervisió): Grup Solidari (GOE), Grup de Música, Grup de Teatre, lliga esportiva interna, grup de curtmetratges, grup d'investigació, grup de medi ambient, etc.
 • Es fomenten les sinergies entre els diferents grups-edats, amb diferents activitats, en què hi participen des de 1r de primària: " amic lector ", "amic gran", intervencions musicals entre grups, presentacions de projectes entre diferents nivells... creant d’aquesta manera una comunitat educativa cohesionada.
 • Es fomenta la solidaritat per mitjà d'accions humanitàries, en les que hi participa tota l'escola de manera molt activa mitjançant el GOE (Grup d'Estudiants pertanyents a diferents cursos de secundària que té com a objectiu promoure aquest tipus d'accions)

Stacks Image 17216
Treball col·laboratiu i per projectes
Creiem fermament que mitjançant el treball col·laboratiu i per projectes, s'adquireixen les habilitats necessàries que permetran als nostres alumnes assolir els objectius acadèmics que es proposin ja que:

 • Estimula la curiositat i la investigació.
 • Aprenen a cercar i elaborar la informació.
 • Es potencia el treball en equip i col·laboratiu, fomentant la convivència, la tolerància i l'assertivitat (valors clau en el món que ens envolta).
 • Es treballa l'organització.
 • Es posen en pràctica les habilitats comunicatives en totes les llengües
 • Es desenvolupen les competències digitals mitjançant l'ús de les TIC.

Per aquesta raó, els moltes assignatures s'articulen íntegrament mitjançant un format basat en el projecte com a eix central d'adquisició d'habilitats i continguts.

L'escola disposa d'un departament d'investigació molt actiu.
 • Tots els nostres alumnes són investigadors, formulen hipòtesis, que els porten a descobriments insospitats, que els estimulen i els motiven en l'adquisició del coneixement i l'aprenentatge.
 • Cada any, nombrosos treballs de recerca de l'escola són premiats en diferents certàmens i experiències nacionals i internacionals, el que suposa una experiència única pels nostres alumnes.
 • Les pràctiques de laboratori formen part del dia a dia dels nostres estudiants en les matèries experimentals (tecnologia, biologia, física i química)

Stacks Image 17221
Internacionalitat
Hamelin-Laie Internacional School compta amb alumnes i professors de més de 25 nacionalitats diferents, i es projecta al món amb una vocació clarament internacional.
Eduquem els nostres estudiants sota els valors internacionals necessaris per a desenvolupar-se en una societat connectada.

Busquem que puguin desenvolupar les seves accions en un entorn globalitzat, on l'empatia i la tolerància cap a la diversitat cultural i ètnica siguin la prioritat per construir un món millor.

El nostre programa d'Intercanvis té un paper rellevant en formació integral dels nostres alumnes, ja que no consisteix únicament en un viatge, sinó que, per una banda han d'integrar-se en una família d'una cultura diferent, i per altre, acollir un estudiant de l'estranger i ser un bon amfitrió.

Realitzem intercanvis culturals amb escoles localitzades en sis països (Alemanya, Xina, Dinamarca, França, Hongria i Canadà) amb la intenció de:

 • Promoure els valors de la tolerància, l'empatia i la responsabilitat.
 • Fomentar l'autonomia dels nostres estudiants.
 • Oferir una experiència vital insubstituïble
 • Formar les persones de mentalitat oberta i internacional.
 • Atorgar la possibilitat de crear vincles d'amistat internacional que poden durar tota la vida.

Stacks Image 17226
Noves Tecnologies
Apostem per l'ús de les noves tecnologies en els processos de gestió de l'escola, comunicació interna / externa i en l'educació dels nostres alumnes. Les tecnologies de la informació (TIC) són una eina important per formar persones amb altes capacitats digitals. Per aconseguir aquest objectiu, el nostre centre compta amb:

 • Laboratoris d'informàtica dotats amb ordinadors d'última generació destinats per als cicles de primària, secundària i batxillerat.
 • Aules amb pantalles tàctils intel·ligents (Clevertouch)
 • Aules dotades amb tauletes per a cada estudiant.
 • Connexió wifi a tota l'escola.
 • Aula Virtual creada a través de l'eina col·laborativa Moodle, que és utilitzada pels alumnes de 5è i 6è de primària, secundària i batxillerat.
 • Un responsable TIC i de TI per a l'escola.
 • Web, revista digital y xarxes socials de l'escola.

També, el centre es preocupa per formar constantment al personal docent perquè siguin capaços d'adoptar les noves tecnologies i introduir-les en el programa acadèmic de cada nivell. A més, eduquem als nostres alumnes perquè puguin desenvolupar-se en un entorn digital segur, ensenyant-los que un bon ús de les TIC i un bon comportament en els entorns digitals, és igual d'Important que fer-ho en la vida quotidiana.

Stacks Image 17231
Innovació educativa
Vivim a una societat canviant i inestable, que exigeix d'uns ciutadans amb valors sòlids però, alhora, capaços d'adaptar-se a les circumstàncies. Ciutadans amb pensament crític, amb capacitat d'anàlisi i habilitats comunicatives en totes les llengües.
Per abordar aquestes necessitats el nostre sistema educatiu ha d'estar sempre al dia amb un respecte als avenços científics que estan desenvolupant-se en aquestes últimes dècades (Estimulació Primerenca, Intel·ligències múltiples, treball col·laboratiu, ús de les Noves Tecnologies …).

Innovació en l'Aprenentatge llengües:
 • El nostre Sistema d'Aprenentatge està basat en la lectura com a eix vertebrador de les assignatures de llengua (anglès, castellà i català).
 • Creiem fermament que un bon lector (persona que gaudeix llegint), és bon escriptor i, per tant, una persona capaç d'accedir al coneixement de manera fluida i plena.
 • A través dels llibres de lectura s'organitzen debats d'anàlisi, escriptura creativa, projectes d'investigació, audicions, qüestions de gramàtica, comentaris de text ...

Innovació en les matemàtiques:
 • L'alumne accedeix als conceptes matemàtics a través de la manipulació i la deducció, només són així capaços d'entendre el fonament dels conceptes matemàtics i avançar de manera autònoma en l'aprenentatge.
 • Mitjançant la connexió amb la realitat que ens envolta els alumnes descobreixen la simplicitat de les abstraccions matemàtiques i es converteix en matèria atractiva i motivadora.

L'Exercici aeròbic lligat a l'aprenentatge:
 • La incorporació de l'Educació Física en l'aprenentatge de totes les matèries té com principals objectius l'ajuda a la concentració i l'aprenentatge, el foment de la motivació, el treball corporatiu, i la potenciació de les diferents Intel·ligències en els nostres alumnes.
 • Des del punt de vista fisiològic, amb la realització d'una activitat aeròbica es produeixen un augment de la concentració de noradrenalina i dopamina que, són els neurotransmissors responsables de la concentració i l'aprenentatge.
 • Quan una activitat es fa en un espai exterior, el cervell pot oxigenar millor i per tant, pot treballar sense estrès.
 • Mitjançant l'aplicació de jocs dinàmics per a l'aprenentatge de determinats conceptes, els nostres alumnes estan més motivats i per tant, els adquireixen de manera més ràpida i més permanent.
 • Mitjançant aquest sistema, potenciem totes les intel·ligències presents en cada individu. Tots els nostres alumnes tenen l'oportunitat de destacar d'una manera o una altra en cada matèria, pel que el seu grau de motivació i la seva autoestima es mantenen sempre al més alt nivell.

La Competència per via oral:
 • L'escola té com una de les seves prioritats educatives el propòsit d'oferir als alumnes les màximes oportunitats per a posar en pràctica les seves habilitats orals.
 • A través del teatre, de les presentacions públiques de projectes, del debat competitiu, de les Intervencions en les assemblees, de les informacions a famílies noves, la ràdio de l'escola, etc.
 • Des dels 3 anys brindem als nostres estudiants aquestes oportunitats per estimular i treballar la competència oral.

Estimulació del Talent:
 • Estem convençuts que tots els alumnes tenen almenys un talent predominant. Nosaltres posem en pràctica tots els recursos dels quals disposem en l'àmbit humà, a fi de localitzar-los. En alguns casos és evident i notori, mentre que en d'altres és més difícil de descobrir.
 • promovem la motivació dels nostres alumnes mitjançant l'estimulació del talent propi de cada alumne.
 • Oferim les oportunitats necessàries perquè tots puguin desenvolupar i posar en pràctica seu talent.

Estimulació Primerenca:
 • En edats Primerenques (de 0 a 6 anys), els nens tenen una predisposició infinita cap a l'aprenentatge i el descobriment, i és per motiu que dediquem tota la nostra energia a estimular al màxim les seves possibilitats.
 • Estimulem jugant mitjançant la realització de projectes i mitjançant programes físics, lectors, matemàtics i enciclopèdics basats en la filosofia de Glen Doman.
 • Estimulem al màxim les Intel·ligències múltiples presents en els nostres nens, utilitzant com a elements de suport la música, els contes, la psicomotricitat i el joc dirigit i simbòlic.

Educació musical:
 • Tots coneixem els beneficis que comporta escoltar música en l'àmbit psíquic: contribueix a la nostra felicitat, ens ajuda a des estressar, ens activa i ens motiva.
 • Tocar instrument musical o produir música, a part dels beneficis anteriors, també comporta: beneficis infinits en l'àmbit físic: millora la memòria i la intel·ligència.
 • Tocar en grup afegeix a tot el que s'ha mencionat, la millora de les relacions personals i la motivació grupal.
 • A l'escola ens situem en aquest últim estadi: crear i produir música en grup des de molt petits.
 • Mitjançant audicions, cançons, creació de ritmes, cant coral i teatre, impliquem a tots els alumnes en projectes musicals de petita i gran envergadura que els envolta en una atmosfera molt motivadora.
 • A partir de 6è de primària tots els alumnes comencen una a tocar un instrument musical i tocar a una Big Band.
 • El Projecte de la Big Band es continua per a tots els alumnes i dins el currículum, fins a 2n d'ESO.

Stacks Image 17236
Idiomes:
1r Cicle d'Educació Infantil:
L'ensenyament en aquesta etapa ja és trilingüe. La llengua anglesa, com la castellana i la catalana, s'introdueix d'una manera quotidiana en els jocs, les cançons i les activitats diàries. És important introduir al nostre nadó en els idiomes des del seu naixement, perquè és llavors quan el seu cervell té la màxima habilitat per captar els matisos de l'accent.

2n Cicle d'Educació Infantil:
Tenint en compte que vivim en un entorn bilingüe (castellà-català), l'Escola ha optat per la integració en llengua anglesa fins als 6 anys. Mitjançant aquest sistema, aconseguim que els nostres alumnes adquireixin un anglès col·loquial espontani equiparable al de les altres dues llengües vehiculars de l'Escola. Una hora al dia els nostres alumnes tindran classe en castellà / català per a realitzar tota la tasca de lecto-escriptura en aquests idiomes.

Primària:
Després de la immersió en llengua anglesa de l'etapa infantil, a l’educació primària, la llengua castellana i catalana comencen a tenir la seva aparició com a llengües vehiculars en alguna assignatura, però, la llengua anglesa continua sent la que està més present en el currículum dels nostres alumnes. Apareixen les assignatures d'Anglès, Castellà i Català pròpiament, on s'aborda el coneixement de la llengua des d'un punt de vista més profund en si mateix, apareixent els conceptes de gramàtica, comprensió lectora, expressió escrita, etc.

Secundària:
A secundària, l'anglès, el castellà i el català són les llengües vehiculars de les diferents assignatures que cursen els nostres alumnes. per aconseguir un trilingüisme veritable, la llengua anglesa ha de continuar essent la que està més present en el currículum dels nostres alumnes.

Batxillerat:
En el batxillerat, les diferents assignatures (obligatòries i optatives) s'imparteixen en diferents llengües (anglès, català i castellà). L'elecció de les assignatures optatives per part de l'alumne, ha de determinar quina llengua és la que estarà més present en el seu currículum acadèmic.

4ª llengua
A partir de 1r de primària, els nostres alumnes han d'escollir una 4a llengua, que serà tractada com a llengua estrangera, tant a nivell curricular com a nivell conceptual, fins a 4t de l'ESO.

Les opcions que oferim actualment, són les següents:

 • Alemany
 • Francès
 • Xinès Mandarí

Exàmens externs
Oferim als nostres alumnes la possibilitat de presentar-se als diferents exàmens oficials que es convoquen per a les diferents llengües, amb la intenció de certificar el nivell de coneixement de la llengua que van adquirint:

 • Exàmens de Cambridge: Convocats per l'Institut Britànic. A 6è de primària realitzen el PET (Corresponent al Nivell A2); a 2n d'ESO fan el FCE (Corresponent al Nivell B2) i a 4t d'ESO realitzen el CAE (Corresponent al Nivell C1). Aquest últim és el nivell que exigeixen a les universitats anglòfones als alumnes estrangers.
 • Goethe-Zertiikat: Convocats per l'Institut Goethe. A 6è de primària realitzen l'examen corresponent al nivell A1 i a 3r d'ESO el corresponent a l'A2.
 • DELF: Convocats per l'Institut Francès. A 6è de primària realitzen l'examen corresponent al Nivell A1, i a 3r d'ESO el corresponent a l'A2
 • Exàmens YCT: Convocats per l'Institut Confuci. A 5è de primària realitzen el YCT1, a 6è YCT2 (corresponent al nivell A1) i a 3r d'ESO el YCT3 (corresponent a l'A2).

Situació
Hamelin Internacional Laie
Hamelin Laie International School
Ronda 8 de Març  
178-180 Montgat 08390

T: 935556717
E-mail: laie@escolessas.com
Horari Escola: 7:00-20:00
Horari Secretaria: 9:00-20:00

close
Get Directions to Our Location