{"result":"fail", "msg":"Oops! Ha hagut un error(001)"}
Contacte
Logos grup SAS
Nom
email
Tema
Missatge
batxillerat nac
  • Stacks Image 1217
  • Stacks Image 1218
  • Stacks Image 1219
  • Stacks Image 1220
Batxillerat
En aquesta etapa s’inicia un procés d’opció personal i de lliure integració per a que els alumnes escullin aquelles opcions que millor afavoreixen el seu desenvolupament integral com a persones, encara que el paper del tutor i de la família també pren importància davant l’elecció. Consta de dos cursos acadèmics i la seva funció serà la de proporcionar als alumnes una maduresa intel·lectual i humana, així com els coneixements i les habilitats que els permetin executar les seves funcions socials amb responsabilitat i competència i fer-los capaços per accedir als estudis superiors.

El Batxillerat Nacional té tres modalitats diferents:

  • Batxillerat artístic
  • Batxillerat Científic-Tecnològic
  • Batxillerat Humanístic-Ciències Socials
¿Com funciona?
El batxillerat nabional s'estructura en tres grans blocs.

Assignatures comunes
S'han de realitzar independentment del batxillerat escollit. Pretenen dotar a l'alumne d'un coneixement i unes competències generals.

Assignatures de modalitat
Són matèries d'especialització a l'àrea de coneixement decidida per l'alumne. Depenent del batxillerat escollit tenen unes opcions o unes altres (Batxillerat científic-Tecnològic, Humanístic-Ciències Socials o Artístic). L'alumne ha d'escollir 4 assignatures de modalitat.

Treball d'investigació
Els alumnes realitzen una recerca independent mitjançant l'estudi en profunditat d'un tema relacionat amb una de les assignatures. És de caràcter obligatori i es realitza durant els dos cursos que dura el batxillerat.

La mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les assignatures de 1º i 2º de batxillerat configuren el 90% de la nota d'expedient. El 10% restant ho completa la nota del treball de recerca.

La nota d'accés a la universitat està composta per:

  • 60%: Nota d'Expedient.
  • 40%: Nota de selectivitat.

Metodologia
Nostra metodologia pretén generar un esperit crític davant el coneixement i desenvolupar les habilitats necessàries per a l'aprenentatge. Combinem les classes tradicionals amb la recerca i el qüestionament continu. Els nostres alumnes són capaços d'argumentar, reflexionar, comparar, concloure i pensar gràcies a la metodologia activa i motivadora que apliquem a la nostra Escola.

Treballs de recerca i pràctiques de laboratori
L'Escola disposa d'un departament de recerca molt actiu.

La recerca estimula i motiva als nostres alumnes en l'adquisició del coneixement i de l'aprenentatge.

Cada any, nombrosos treballs de recerca de l'Escola són premiats en diferents certàmens i *expociencias nacionals i internacionals, la qual cosa suposa una experiència única per als nostres alumnes.

Les pràctiques de laboratori formen part del dia a dia dels nostres estudiants en les matèries experimentals (biologia, física i química)

Valors
El foment dels valors està present a la nostra Escola de manera transversal, sent una peça clau del nostre sistema d'ensenyament. Treballem perquè els nostres alumnes siguin capaços de comprendre als altres i a la societat que els envolta, adquirint una seguretat en si mateixos que els permetrà una realització personal completa.

Distribució d'Idiomes
1r Batxillerat
Currículum comú
show
Assignatura
Idioma
show
Llengua i literatura Catalana

Català

show
Llengua i literatura Castellana

Castellà

show
Llengua i literatura anglesa

Anglès

show
Ciències pel mon contemporani

Castellà

show
Filosofia i Ciudadania

Castellà

show
Educació Física

Català

show
Tutoria

Cat/Cast

Currículum diversificat
Artístic-Humanístic
show
Assignatura
Idioma
show
Història del Mon Contemporani

Castellà

show
Matemàtiques CCSS

Castellà

show
Dibuix Tècnic

Anglés

show
Economia i organització d'empreses

Català

show
Dibuix Artístic

Anglés

show
Economies

Català

show
Cultura Audiovisual

Anglés

Científic-Tecnològic
show
Assignatura
Idioma
show
Matemàtiques

Castellà

show
Química

Castellà

show
Dibuix Artístic

Anglès

show
Economia i organització d'empreses

Català

show
Física

Català

show
Ciències de la terra

Anglès

show
Biologia

Català

show
Dibuix Tècnic

Anglès

2n Batxillerat
Currículum comú
show
Assignatura
Idioma
show
Llengua i literatura Catalana II

Català

show
Llengua i literatura Castellana II

Castellà

show
Llengua i literatura anglesa II

Anglès

show
Història d'España

Català

show
Història de la Filosofia

Castellà

show
Tutoria

Cat/Cast

Currículum diversificat
Artístic-Humanístic
show
Assignatura
Idioma
show
Historia de l'Art

Castellà

show
Matemáticas CCSS II

Castellano

show
Dibujo Técnico II

Inglés

show
Economía y organización de empresas II

Castellano

show
Dibujo Artístico II

Inglés

show
Geografía

Catalán

show
Cultura Audiovisual

Inglés

Científic-Tecnològic
show
Assignatura
Idioma
show
Matemàtiques II

Castellà

show
Química II

Castellà

show
Economia i Organització d'Empreses II

Català

show
Dibuix Artístic II

Anglès

show
Física II

Català

show
Ciències de la terra II

Anglès

show
Biologia II

Català

show
Dibuix Tècnic II

Anglès


Contacte i xarxes socials

Certificacions

Certificat ISO
Escola Verda
Certificat IQnet
Ronda 8 de Març   178-180
Montgat 08390
T:
935556717
Fax: 935552298
E-mail: laie@escolessas.com