{"result":"fail", "msg":"Oops! Ha hagut un error(001)"}
Contacte
Logos grup SAS
Nom
email
Tema
Missatge
batxillerat int
 • Stacks Image 1217
 • Stacks Image 1218
 • Stacks Image 1219
 • Stacks Image 1220
Batxillerat Internacional
El Batxillerat Internacional té com a meta formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic, en el marc de l'enteniment mutu i el respecte intercultural.

Darrere d'aquest objectiu, l'organització col·labora amb establiments escolars, governs i organitzacions internacionals per crear i desenvolupar programes d'educació internacional exigents i mètodes d'avaluació rigorosos.

Aquests programes encoratgen a estudiants del món sencer a adoptar una actitud activa d'aprenentatge durant tota la seva vida, a ser compassius i a entendre que altres persones, amb les seves diferències, també poden tenir raó.

El Programa del Diploma (PD) del IB, destinat a joves de 16 a 19 anys, és un programa educatiu rigorós i equilibrat amb exàmens finals que constitueix una excel·lent preparació per a la universitat i la vida adulta. Està concebut per abordar les dimensions intel·lectual, social, emocional i física del benestar dels alumnes. El programa compta amb el reconeixement i el respecte de prestigioses universitats de tot el món.

Com funciona el Batxillerat Internacional?
El Batxillerat Internacional consta de sis àrees de coneixement i l'alumne ha d'escollir de forma obligatòria una assignatura de cadascuna d'aquestes àrees. Les assignatures són de dos tipus, de nivell alt o mitjà, en funció del nombre d'hores lectives a la setmana.

Cada estudiant ho escollirà en funció de l'orientació que vulgui donar a la seva carrera universitària.

 • Amb la Monografia, els alumnes realitzen una recerca independent mitjançant l'estudi en profunditat d'un tema relacionat amb una de les assignatures del Programa del Diploma que estan cursant. L'opció temàtica d'Estudis del Món Contemporani permet als alumnes concentrar la seva monografia en un tema de pertinència global des de la perspectiva d'almenys dues assignatures del Programa del Diploma.

 • Teoria del Coneixement desenvolupa una forma coherent d'abordar l'aprenentatge que unifica les diferents àrees acadèmiques. En aquest curs sobre el pensament crític, els alumnes indaguen sobre la naturalesa del coneixement i aprofundeixen la seva comprensió del coneixement com a construcció humana.

 • Creativitat, Acció i Servei (CAS) fa participar als alumnes en una varietat d'activitats simultànies a l'estudi de les disciplines acadèmiques del Programa del Diploma. L'àrea de creativitat anima als alumnes a involucrar-se en les arts i utilitzar el pensament creatiu. L'àrea d'acció busca desenvolupar un estil de vida saludable mitjançant l'activitat física. L'àrea de servei a la comunitat és un mitjà que condueix a nous aprenentatges amb valor acadèmic. Les tres àrees de *CAS fomenten el desenvolupament personal i interpersonal dels alumnes mitjançant l'aprenentatge *experiencial i els ofereixen una via per al descobriment personal.

Stacks Image 17484
Stacks Image 17710
Condicions per obtenir el diploma
 • Realitzar 6 assignatures (una de cada grup), de les quals almenys 3 i no més de 4 han de ser de nivell superior, i la resta de nivell mitjà.
 • Pot realitzar-se una assignatura addicional dels grups 3 i 4 en lloc de la del grup 6.
 • Complir amb els requisits de Teoria del Coneixement (TdC), la Monografia i participar activament al programa de C.A.S. (Creació, Acció i Servei).

Qualificacions del diploma
 • Les qualificacions són de l'1 (mínim) al 7 (màxim) per cadascuna de les 6 assignatures avaluades.
 • Fins a 3 punts addicionals pel rendiment en la monografia i Teoria del Coneixement.
 • El diploma s'obté amb un mínim de 24 punts i un màxim de 45 punts.
 • És necessari haver realitzat satisfactòriament el programa de C.A.S.

Accés a la Universitat Espanyola
 • La nota d'accés a la universitat espanyola per als alumnes del diploma està basada en una taula d'equivalències entre la nota obtinguda en el diploma i la fase general de la selectivitat.
 • L'alumne que estigui interessat en l'obtenció de més d'un 10 com a nota d'accés haurà de realitzar la fase específica de la selectivitat.

Metodologia
El Programa del Diploma prepara als alumnes per participar eficaçment en una societat cada vegada més globalitzada que evoluciona ràpidament, a mesura que aquests:

 • Es desenvolupen física, intel·lectual, emocional i èticament
 • Amplien i aprofundeixen els seus coneixements i comprensió, cursant assignatures de sis grups
 • Desenvolupen habilitats i una actitud positiva pel que fa a l'aprenentatge que els prepararan per a l'educació superior
 • Estudien almenys dues llengües i augmenten la seva comprensió de les cultures, inclosa la seva pròpia
 • Estableixen connexions entre les disciplines acadèmiques tradicionals i exploren la naturalesa del coneixement mitjançant el curs de Teoria del Coneixement, que és exclusiu del programa
 • Realitzen una recerca exhaustiva sobre un àrea d'interès des de la perspectiva d'una o diverses disciplines acadèmiques mitjançant la Monografia
 • Potencien el seu desenvolupament personal i interpersonal mitjançant Creativitat, Acció i Servei

Distribució d'Idiomes
GRUP 1 Estudis de llengua i Literatura
show
Materia
Llengua
show
Llengua A: Llengua i literatura Castellana Nivell Mig

Castellà

show
Llengua A: Llengua i literatura Anglesa Nivell Mig

Anglès

show
Llengua A: Llengua i literatura Xinesa Nivell Mig

Xinès

GRUP 2 Adquisició de llengües
show
Materia
Llengua
show
Llengua B: Anglès Nivell Mig

Anglès

show
Llengua B: Anglès Nivell Superior

Anglès

show
Llengua B: Castellà Nivell Mig

Castellà

show
Llengua B: Castellà Nivell Superior

Castellà

GRUP 3 Individuus i Societats
show
Materia
Llengua
show
Filosofia Nivell Mig

Castellà

show
Filosofia Nivell Superior

Castellà

show
Gestió Empresarial Nivell Mig

Castellà

show
Gestió Empresarial Nivell Superior

Castellà

show
Política Global Nivell Mig

Anglès

show
Política Global Nivell Superior

Anglès

show
Economia Nivell Mig

Anglès

show
Economia Nivell Superior

Anglès

GRUP 4 Ciències experimentals
show
Materia
Llengua
show
Biologia Nivell Mig

Castellà

show
Biologia Nivell Superior

Castellà

show
Física Nivell Mig

Castellà

show
Física Nivell Superior

Castellà

show
Sistemes Ambientals i Societats Nivell Mig

Anglès

show
Química Nivell Mig

Anglès

show
Química Nivell Superior

Anglès

GRUP 5 Matemàtiques
show
Materia
Llengua
show
Matemàtiques Nivell Mig

Castellà

show
Matemàtiques Nivell Superior

Anglès

GRUP 6 Arts
show
Materia
Llengua
show
Arts Visuals Nivell Mig

English

show
Arts Visuals Nivell Superior

English

*L’alumne que ho desitgi pot prescindir del grup 6 i escollir una matèria addicional dels grups 3 y 4.


Contacte i xarxes socials

Certificacions

Certificat ISO
Escola Verda
Certificat IQnet
Ronda 8 de Març   178-180
Montgat 08390
T:
935556717
Fax: 935552298
E-mail: laie@escolessas.com