{"result":"fail", "msg":"Oops! Ha hagut un error(001)"}
Contacte
Logos grup SAS
Nom
email
Tema
Missatge
Infantil
  • Stacks Image 1217
  • Stacks Image 1218
  • Stacks Image 1219
  • Stacks Image 1220
  • Stacks Image 52423
  • Stacks Image 52424
EDUCACIÓ INFANTIL
A la nostra escola partim del principi bàsic de que l’etapa de 0 a 6 anys té un importància fonamental en tot el procés d’aprenentatge dels alumnes. Un nen ben estimulat en l’etapa infantil, presenta una bona predisposició cap als aprenentatges en general.

L’educació infantil està dividida en dos cicles:

  • 1r Cicle d’Educació Infantil (nens de 0 a 3 anys): En aquesta etapa disposen d’instal·lacions independents adequades a les seves necessitats. Es persegueix el desenvolupament integral del nen mitjançant una metodologia globalitzada i activa, partint del joc i l’experimentació per a estimular a l’alumne.

  • 2n Cicle d’Educació Infantil (nens de 3 a 6 anys): Es potencia molt el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en les tres llengües (anglès, castellà i català) com a base fonamental dels posteriors aprenentatges. Seguim amb el mètode globalitzat i amb el seguiment individual de cada alumne perquè tots arribin a un mateix nivell de coneixements.

METODOLOGIA
La nostra metodologia és activa i té com a principal objectiu despertar la curiositat dels nostres alumnes cap al món que ens envolta.

Els nens en aquesta etapa tenen una predisposició infinita cap a l’aprenentatge i el descobriment, i és per aquest motiu que dediquem tota la nostra energia a estimular al màxim les seves possibilitats mitjançant la realització de projectes i a través de programes físics, lectors, matemàtics i enciclopèdics basats en la filosofia de Glen Doman.

Intentem estimular al màxim les múltiples intel·ligències presents en els nostres nens, utilitzant com a elements de suport la música, els contes, la psicomotricitat i el joc dirigit i simbòlic.

Treballem les emocions centrant-nos, en aquesta etapa, en el reconeixement de les pròpies, per després ésser capaços de poder reconèixer-les en els demés i, d’aquesta manera, fomentar l’empatia i l’assertivitat. Un bon treball dels valors a edats primerenques ens assegura que els nostres fills creixin com a persones de be, amb una autoestima sana, i segurs i satisfets d’ells mateixos, el que constitueix la base de la felicitat.

Es important també el treball dels hàbits i de l’autonomia mitjançant la motivació positiva i la creació de rutines.

La metodologia que utilitzem per la lecto-escriptura és doble: per una banda treballem la lectura global mitjançant el reconeixement d’imatges (cada paraula és una imatge diferent pel nen) i per altre, fomentem també la lectura fònica i sil·làbica.

IDIOMES
  • 1r Cicle d’Educació Infantil: L’ensenyament en aquesta etapa ja és trilingüe. La llengua anglesa, com la castellana i la catalana, s’introdueix d’una manera quotidiana en els jocs, les cançons i les activitats diàries. És important introduir al nostre bebè en els idiomes des del seu naixement, perquè és llavors quan el seu cervell té la màxima habilitat per captar els matisos de l’accent.

  • 2n Cicle d’Educació Infantil: Tenint en compte que vivim en un entorn bilingüe (castellà-català), l’Escola ha optat per la integració en llengua anglesa fins els 6 anys. Mitjançant aquest sistema, aconseguim que els nostres alumnes adquireixin un anglès col·loquial espontani equiparable al de les altres dues llengües vehiculars de l’Escola. Una hora al dia els nostres alumnes tindran classe en castellà/català per realitzar tota la tasca de lecto-escriptura en aquests idiomes.


Contacte i xarxes socials

Certificacions

Certificat ISO
Escola Verda
Certificat IQnet
Ronda 8 de Març   178-180
Montgat 08390
T:
935556717
Fax: 935552298
E-mail: laie@escolessas.com